Technologia KMR

Technologia KMR - Krótkie Moduły Rurowe

 

Moduły rurowe KMR są krótkimi odcinkami rur z PVC z litą ścianką, łączonych ze sobą za pomocą odpowiednio wyprofilowanych końcówek (czop, mufa) uszczelnionych gumowym o-ringiem. Połączenie nie powoduje zmiany średnicy rur.
Metoda ta umożliwia prowadzenie prac od studni do studni kanalizacyjnej. Dzięki temu możliwe jest odnawianie kolejnych odcinków kolektora bez wykonania jakichkolwiek prac ziemnych. Metoda pozwala na renowacje przewodów kanalizacyjnych o średnicy od 150 mm do 600mm. Stosuje się w niej dwie techniki shortlining i burstlining.

 

Shortlining polega na dołączaniu kolejnych modułów rurowych i jednoczesnym wsuwaniu ich do wnętrza starego przewodu za pomocą wciągarki i odpowiedniej głowicy. Przed przystąpieniem do robót przez kanał przeciąga się tzw. sprawdzian w celu określenia możliwej do zastosowania średnicy przeciąganych rur.
Średnica nowego rurociągu będzie po naprawie mniejsza niż naprawianego.

 

Burstlining polega na kruszeniu starego rurociągu z mniejszym lub większym poszerzeniem przestrzeni za pomocą specjalnej głowicy kruszącej przeciąganej przez naprawiany kanał. Za głowicą kruszącą wciągane są kolejne segmenty rur. Fragmenty starego rurociągu zostają wciśnięte w grunt. Metoda umożliwia odtworzenie pierwotnej średnicy kanału lub jej zwiększenie o jedną dymensję.
Metoda nie nadaje się do naprawy kanałów wykonanych z rur PCV.


Renowacja kanału w technologii KMR – widok studni początkowej


Renowacja kanału w technologii KMR – widok studni środkowej

 

Naprawa bezwykopowa-burstlining.

wstecz

Kontakt całodobowy 601 080 128

kontakt

tel kom
601 080 128
790 780 070
tel/fax
77 446 00 38
email
biuro@opolkan.pl

Copyright © 2021 Opolkan.pl Tworzenie stron www Opole: Intellect.pl