Inwestujemy w Twoją przyszłość

 

 

 

Firma Tomasz Mazur Zakład Usługowo – Handlowy OPOLKAN SERVICE

zrealizowała projekt nr: WND-RPOP.01.01.02-16-082/14

p.n.: Rozwój firmy Opolkan-Service i rozszerzenie działalności poprzez inwestycje
w nowoczesne wyposażenie.

 

współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

Działania 1.1 Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

 

Nazwa beneficjenta: Tomasz Mazur Zakład Usługowo-Handlowy OpolKan Service, ul. Prudnicka 24, 47-300 Krapkowice.

 

NIP: 755-17-27-813, REGON: 160259722.

Okres realizacji projektu: 01.04.2015-25.10.2015

Całkowita wartość projektu: 437 034,71  zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 247 800, 00 zł

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 30.06.2015 O PLANOWANYM ZAKUPIE URZĄDZENIA

DO RENOWACJI KANALIZACJI

Szczegóły zamówienia i specyfikacja techniczna: pobierz.

Zapraszamy do składania ofert.

ZAWIADOMIENIE

 

NOTICE OF 30 JUNE 2015 ON THE PLANNED PURCHASE OF THE DEVICE FOR THE SEWAGE SYSTEM RENOVATION

Order details and technical specifications: download.

We invite you to submit the offers.

NOTIFICATION

wstecz

Kontakt całodobowy 601 080 128

kontakt

tel kom
601 080 128
790 780 070
tel/fax
77 446 00 38
email
biuro@opolkan.pl

Copyright © 2021 Opolkan.pl Tworzenie stron www Opole: Intellect.pl